Kto je Alena Hučková?

Profesionálna klaviristka, ktorá sa hre na klavíri a hudbe venuje nepretržite už od svojich piatich rokov.

Detstvo

Narodila sa v roku 1988 v Bratislave a od šiestich rokov navštevovala triedu Aleny Klattovej v Základnej umeleckej škole E. Suchoňa v Bratislave. V tom čase si ju vzala pod krídla aj známa klavírna pedagogička Eva Fischerová-Martvoňová, ktorá vychovala niekoľko generácií skvelých klaviristov. Vďaka nej sa podarilo rozvinúť Alenin talent, čoho dôkazom je množstvo cien z národných a medzinárodných klavírnych súťaží, ako aj jej debut s Brnianskou filharmóniou vo veku trinásť rokov a následné sólistické vystúpenia so Slovenskou filharmóniou a Orchestrom Janáčkovej opery Národného divadla Brno.

Štúdium

V štúdiu hry na klavíri pokračovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Petra Pažického. Ich spolupráca priniesla ďalšie súťažné a koncertné úspechy a pretrváva dodnes. Jej ďalšie kroky viedli na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, kde sa pod vedením Jana Jiraského zdokonaľovala v klavírnej hre a zároveň sa v triede Aleny Vlasákovej vzdelávala v oblasti klavírnej pedagogiky. Zúčastnila sa tiež viacerých interpretačných kurzov pod vedením vynikajúcich klaviristov (ako Matti Raekallio, Alexander Strukov, Arkadi Zenziper, Balász Szokolay, Eduardus Halim ai.).

Ocenenia

Získala mnohé ocenenia v sólovej hre, komornej hre aj za klavírnu spoluprácu, napríklad: Cena absolútneho víťaza a Cena za najlepšiu interpretáciu skladby W. A. Mozarta (Amadeus, Brno), 3. cena na súťaži Pro Bohemia (Ostrava), 3. cena na súťaži EPTA (Osijek), 2. cena na súťaži slovenských konzervatórií, 3. cena na Schubertovej súťaži pre klavírne duá (Jeseník), Cena za klavírny sprievod (Prešporský Paganini, Schneiderova Trnava, Dni Miloša Ruppeldta).

Kariéra

Alena Hučková sa pedagogickej a korepetítorskej činnosti venuje od roku 2005. Pôsobila na Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave ako učiteľka hry na klavíri a korepetítorka. Dve sezóny pôsobila aj ako korepetítorka Baletu Slovenského divadla a dodnes zastáva funkciu externého člena orchestra SND. V súčasnosti pôsobí ako externá korepetítorka na katedre sláčikových nástrojov VŠMU a ako rezidentná korepetítorka na letných majstrovských kurzoch Camerata Comorra.

Je vyhľadávanou komornou hráčkou a korepetítorkou. Spolu so sólo violistom Slovenskej filharmónie Martinom Rumanom tvoria stabilné komorné duo, ktoré vystupuje na Slovensku aj v zahraničí. V septembri 2019 vydali svoje debutové CD s tvorbou pre violu a klavír anglickej skladateľky Rebeccy Clarke. V klavírnom duu spolupracuje s Vladimírom Šrankom. Premiérovala skladby súčasných slovenských autorov ako napr. Jevgenij Iršai, Marek Piaček, Viliam Gräffinger, Róbert Kraus a Ľubica Čekovská. Hučková účinkovala na festivaloch Konvergencie, Nitrianska hudobná jeseň, Bojnické hudobné leto, Topoľčianska hudobná jeseň, Rajecká hudobná jar, Banskobystrická hudobná jar a v rámci cyklu (Ne)známa hudba a Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. V septembri 2018 sa predstavila na recitáli s Pavlom Bogaczom ml. v Šanghaji.